Trực Tiếp Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục|6 giờ 00 Thứ Tư | 09/08/2023 Tại Nhà Thờ Chính Toà Thanh Hoá


Trực Tiếp Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục|6 giờ 00 Thứ Tư | 09/08/2023 Tại Nhà Thờ Chính Toà Thanh Hoá

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo