🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời lúc 17g00 ngày 14.8.2023 tại Thánh Địa LaVang


🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời lúc 17g00 ngày 14.8.2023 tại Thánh Địa LaVang 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo