⭕️Trực Tuyến Thánh Lễ Sai Đi, Do Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo phận chủ sự. Phát lúc 09g30, 23/08/23


⭕️Trực Tuyến Thánh Lễ Sai Đi, Do Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo phận chủ sự. Phát lúc 09g30, 23/08/23

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo