🔴Trực tuyến: Thánh lễ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm 08:30, thứ Ba 29.08.2023


🔴Trực tuyến: Thánh lễ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm 08:30, thứ Ba 29.08.2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo