Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI: "Đến & Đi" | Thứ Tư tuần 22 TN

Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI: "Đến & Đi"  | Thứ Tư tuần 22 TN

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo