⭕️LIVE | Thánh Lễ Tạ ơn 20 Năm Giám mục | Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương. Phát lúc 09h30 (01/10/2023)


⭕️LIVE | Thánh Lễ Tạ ơn 20 Năm Giám mục | Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương. Phát lúc 09h30 (01/10/2023)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo