Thánh Lễ An Táng Đức Cố Giám Mục Phêrô Trần Thanh Chung, tại Nhà Thờ Chính Toà Kon Tum


Thánh Lễ An Táng Đức Cố Giám Mục Phêrô Trần Thanh Chung, tại Nhà Thờ Chính Toà Kon Tum

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo