🔴Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc | 8g30 Thứ Năm ngày 07.09.2023

🔴Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc | 8g30 Thứ Năm ngày 07.09.2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo