🔴Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16:30 ngày 20/09/2023 tại Đền Công Chính

🔴Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16:30 ngày 20/09/2023 tại Đền Công Chính

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo