🔴Trực tiếp: Nghi thức Khai giảng và Trao bằng Thạc sĩ, Cử nhân | Học viện Công Giáo Việt Nam | Ngày 13.09.2023


🔴Trực tiếp: Nghi thức Khai giảng và Trao bằng Thạc sĩ, Cử nhân | Học viện Công Giáo Việt Nam | Ngày 13.09.2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo