🔴TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Giỗ Đức Cố Giám Mục Vinh-sơn Phao-lô Phạm Văn Dụ | 17h30 ngày 01/9/2023


🔴TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Giỗ Đức Cố Giám Mục Vinh-sơn Phao-lô Phạm Văn Dụ | 17h30 ngày 01/9/2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo