🔴Trực tiếp: Thánh lễ khai giảng năm học mới tại ĐCV thánh Giu-se Hà Nội - Thứ Bảy, 10h30, 16/9/2023


🔴Trực tiếp: Thánh lễ khai giảng năm học mới tại ĐCV thánh Giu-se Hà Nội - Thứ Bảy, 10h30, 16/9/2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo