Đất Rừng Phương Nam - Thiên nhiên và tình người | Linh mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại, MI...


Linh mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại, MI tọa đàm cùng đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, đạo điễn Nguyễn Quang Dũng, nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan về bộ phim Đất Rừng Phương Nam xoay quanh chủ đề về Thiên nhiên và tình người được đề cập đến trong phim.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo