"Chúa Giêsu-mẫu gương hiệp hành" - Bài giảng lễ kết thúc Thường huấn Linh mục đoàn Phát Diệm 05.10.2023 | ĐGM. Phero Kiều Công Tùng

"Chúa Giêsu-mẫu gương hiệp hành" - Bài giảng lễ kết thúc Thường huấn Linh mục đoàn Phát Diệm 05.10.2023 | ĐGM. Phero Kiều Công Tùng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo