🔴HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ - TAM NHẬT THÁNH GIÊRRAĐÔ - Ngày 1 - Thứ năm - 17g30 - 12/10/2023


🔴HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ - TAM NHẬT THÁNH GIÊRRAĐÔ - Ngày 1 - Thứ năm - 17g30 - 12/10/2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo