Học Kinh Thánh Bài 122: Ý Nghĩa biểu tượng số 12 và thuộc lòng tên 12 Tông Đồ - Lm Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT


Học Kinh Thánh Bài 122: Ý Nghĩa biểu tượng số 12 và thuộc lòng tên 12 Tông Đồ - Lm Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo