⭕️Lễ Giỗ 50 năm Đức Cha Jean Cassaigne do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự (lúc 09:30′ ngày 31/10/2023)


⭕️Lễ Giỗ 50 năm Đức Cha Jean Cassaigne do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự (lúc 09:30′ ngày 31/10/2023)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo