🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ - TAM NHẬT THÁNH GIÊRRAĐÔ - Ngày 2 - Thứ sáu - 17g30 - 13/10/2023


🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ - TAM NHẬT THÁNH GIÊRRAĐÔ - Ngày 2 - Thứ sáu - 17g30 - 13/10/2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo