⭕️Trực tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục. Do Đức Cha Đaminh chủ sự. Phát lúc 09h00 (07/10/2023)


⭕️Trực tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục. Do Đức Cha Đaminh chủ sự. Phát lúc 09h00 (07/10/2023)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo