20/11/2023 I Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng giảng Lễ Khai mạc tuần tĩnh tâm Linh mục Gp Phan Thiết

20/11/2023 I Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng giảng Lễ Khai mạc tuần tĩnh tâm Linh mục Gp Phan Thiết

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo