Bài giảng của Đức Giám mục Giuse Bùi Công Trác: Chúng tôi rao giảng Đức kitô chịu đóng đinh thập giá


Bài giảng của Đức Giám mục Giuse Bùi Công Trác: Chúng tôi rao giảng Đức kitô chịu đóng đinh thập giá 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo