CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 236 - Chúa Nhật 27.11.23 - Lễ Chúa Kitô Vua: Mt 25, 31-46 - Lm. QUANG UY, DCCT


CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 236 - Chúa Nhật 27.11.23 - Lễ Chúa Kitô Vua: Mt 25, 31-46 - Lm. QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo