Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 4: Nằm Gai Nếm Mật

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 4: Nằm Gai Nếm Mật

Giảng viên: Giuse Nguyễn Văn Quýnh Chuyên mục mỗi tuần một thành ngữ được Ban Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường thực hiện. Với mong muốn qua các bài ta hiểu hơn được về các câu thành ngữ thường dùng để giao tiếp trong xã hội. ----------------------------------------------------------------------------------- Bản quyền nội dung thuộc về Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo