🔴Trực tiếp: Cầu Nguyện với Lời Chúa theo hình thức CĐ Taizé | Chủ đề: “LÀM MỚI” LẠI TÂM HỒN ĐỂ ĐÓN CHÚA | 01.12.2023

 Trực tiếp: Cầu Nguyện với Lời Chúa theo hình thức CĐ Taizé | Chủ đề: “LÀM MỚI” LẠI TÂM HỒN ĐỂ ĐÓN CHÚA | 01.12.2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo