🔴Trực tiếp: Thánh lễ KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ | 17:30 THỨ BẢY 25-11-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

🔴Trực tiếp: Thánh lễ  KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ | 17:30 THỨ BẢY 25-11-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo