Trực tiếp: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ | VÀO LÚC 5h30' THỨ NĂM 30/11/2023 | TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA KON TUM


Trực tiếp: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ | VÀO LÚC 5h30' THỨ NĂM 30/11/2023 | TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA KON TUM

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo