⭕️Trực tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Phó tế & Linh mục. Phát lúc 09g00. Tại Nhà thờ Chính Toà Đà Lạt

⭕️Trực tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Phó tế & Linh mục. Phát lúc 09g00. Tại Nhà thờ Chính Toà Đà Lạt

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo