Bài giảng Lễ Thánh Gia - CN 31.12.2023, "Ngã xuống hay đứng lên" - Lm. QUANG UY, DCCT


Bài giảng Lễ Thánh Gia - CN 31.12.2023, "Ngã xuống hay đứng lên" - Lm. QUANG UY, DCCT 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo