Bài giảng mới nhất của cha GB Phương Đình Toại, MI: "Chúa Giêsu chính là món quà Giáng sinh" | Thứ Tư tuần 1 MV


Bài giảng mới nhất của cha GB Phương Đình Toại, MI: "Chúa Giêsu chính là món quà Giáng sinh" | Thứ Tư tuần 1 MV

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo