CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 237 - Mc 13, 33-37: Luôn canh thức - CN 1 Vọng B, 3.12.23 - Lm. QUANG UY, DCCT

CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 237 - Mc 13, 33-37: Luôn canh thức - CN 1 Vọng B, 3.12.23 - Lm. QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo