Học Thánh Kinh Bài 125: Biểu tượng con đầu lòng được gấp đôi gia tài - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT


Học Thánh Kinh Bài 125: Biểu tượng con đầu lòng được gấp đôi gia tài - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo