Thánh lễ cầu cho Cha Tiến Lôc - Giỗ giáp năm 06.12.2023.


Thánh lễ cầu cho Cha Tiến Lôc - Giỗ giáp năm 06.12.2023.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo