Thánh lễ THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG | 17:30 NGÀY 13-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

Thánh lễ THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG | 17:30 NGÀY 13-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo