TĨNH TÂM MÙA VỌNG, Gx. Thánh Tịnh, 13.12.23, Mt 5, 14-16: Tỏa sáng hay tối tăm ? Lm. QUANG UY, DCCT


TĨNH TÂM MÙA VỌNG, Gx. Thánh Tịnh, 13.12.23, Mt 5, 14-16: Tỏa sáng hay tối tăm ? Lm. QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo