TĨNH TÂM MÙA VỌNG, Gx. Thánh Tịnh, 11.12.2023, Mt 25, 1-13: Dư đầy hay cạn khô ? Lm. QUANG UY, DCCT

TĨNH TÂM MÙA VỌNG, Gx. Thánh Tịnh, 11.12.2023, Mt 25, 1-13: Dư đầy hay cạn khô ? Lm. QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo