TĨNH TÂM MÙA VỌNG, Gx. Thánh Tịnh, 12.12.2023, Mt 25, 31-48: Tử tế hay hẹp hòi ? Lm. QUANG UY, DCCT


TĨNH TÂM MÙA VỌNG, Gx. Thánh Tịnh, 12.12.2023, Mt 25, 31-48: Tử tế hay hẹp hòi ? Lm. QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo