🔴Trực tiếp: Thánh lễ CANH THỨC & LỄ ĐÊM GIÁNG SINH | 20:30 CHÚA NHẬT 24-12-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

🔴Trực tiếp: Thánh lễ CANH THỨC & LỄ ĐÊM GIÁNG SINH | 20:30 CHÚA NHẬT 24-12-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo