🔴 Trực tiếp: Thánh lễ CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B | 17:30 NGÀY 10-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG


🔴 Trực tiếp: Thánh lễ CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B | 17:30 NGÀY 10-12-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo