🔴 Trực tiếp: Thánh lễ CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM B | 17:30 THỨ BẢY 16-12-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ


🔴 Trực tiếp: Thánh lễ CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM B | 17:30 THỨ BẢY 16-12-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo