🔴 Trực tiếp: Thánh lễ kính Thánh Giuse lúc 16:30 ngày 13/12/2023 tại Đền Công chính


🔴 Trực tiếp: Thánh lễ kính Thánh Giuse lúc 16:30 ngày 13/12/2023 tại Đền Công chính

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo