🔴Trực tiếp: Thánh Lễ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - 17g00 - 25/12/2023 | Đền ĐMHCG DCCT Sài Gòn

🔴Trực tiếp: Thánh Lễ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - 17g00 - 25/12/2023 | Đền ĐMHCG DCCT Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo