🔴Trực tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Do Đức Cha Đa-Minh Đặng Văn Cầu Chủ Tế | Giáo Phận Thái Bình


🔴Trực tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Do Đức Cha Đa-Minh Đặng Văn Cầu Chủ Tế | Giáo Phận Thái Bình

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo