🔴Trực tiếp: TĨNH TÂM MÙA VỌNG | 9:00 NGÀY 17-12-2023 | DOANH NHÂN CÔNG GIÁO


Tĩnh tâm mùa Vọng dành cho giới Doanh nhân Công Giáo do ĐTGM Giuse Nguyễn Năng giảng phòng vào lúc 9:00 Chúa nhật ngày 17-12-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo