Bài giảng của ĐGM Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ Truyền chức Phó tế, cử hành lúc 8:30 ngày 20-1-2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐGM Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ Truyền chức Phó tế, cử hành lúc 8:30 ngày 20-1-2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo