CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 242 - Mt 1, 35-42, Gặp gỡ Chúa Yêsu - CN 14.1.2024 - Lm. LÊ QUANG UY, DCCT

CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 242 - Mt 1, 35-42, Gặp gỡ Chúa Yêsu - CN 14.1.2024 - Lm. LÊ QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo