Học Thánh Kinh 📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

Học Thánh Kinh 📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân


DẠY VÀ HỌC KINH THÁNH do Lm Ignatio Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện TGP Sài Gòn giảng dạy trực tuyến vào lúc 19:30 thứ Hai & thứ Tư hàng tuần trên kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn. Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI 1. Sách Isaia 2. Sách Giêrêmia

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo