Tiếp kiến chung 31/01: "Hãy hòa giải!" Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn!

Tiếp kiến chung 31/01: "Hãy hòa giải!" Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn!

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo