🔴Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16:30 ngày 17/01/2024 tại Đền Công chính Thánh Giuse


🔴Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16:30 ngày 17/01/2024 tại Đền Công chính Thánh Giuse

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo