🔴Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật Lời Chúa do ĐTC Phanxico chủ sự tại Đền thờ thánh Phêrô (21/01/2024)


🔴Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật Lời Chúa do ĐTC Phanxico chủ sự tại Đền thờ thánh Phêrô (21/01/2024)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo