🔴 Trực tiếp : THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 25-01-2024 | Lúc 09:00 THỨ NĂM | GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

🔴 Trực tiếp : THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 25-01-2024 | Lúc 09:00 THỨ NĂM | GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo